K-QUARANTINE·BIO+GOODS VIETNAM 2020 > Notice & Press

본문 바로가기
Notice & Press
home > 공지사항 > Notice & Press

Notice & Press

K-QUARANTINE·BIO+GOODS VIETNAM 2020

페이지 정보

작성자 admin
댓글 0건 조회 75회 작성일 20-11-23 12:33

본문

1917eff3200456751dbc0978d44e4a61_1606702566_3707.jpg
 

TITLE

2020 Korea-Quarantine Bio & Consumer Goods Trade Fair in VIETNAM

Abbreviation: K-QUARANTINE/BIO+GOODS VIETNAM 2020


PERIOD

Thursday, December 10 – Saturday, December 12, 2020 (3 days)


VENUE

TBECC (Tan Binh Trade Fair & Convention Center), Ho Chi Minh City, Vietnam


ADDITIONAL EVENTS

Export consultation, International conference, Opening ceremony


HOST

Ministry of Trade, Industry and Energy


ORGANIZER

KOTRA, GBE, Interfairs, MESSE ESANG, Korea Medical Devices Industry Association, Korea Drug Research Association, Influencer Business Industry Association


SPONSOR

VCCITriển lãm đặc biệt về phòng dịch, sinh học và hàng tiêu dùng Hàn Quốc 2020 tại Việt Nam (2020 Korea-Quarantine Bio & Consumer Goods Trade Fair in Vietnam) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, Hồ Chí Minh (Tan Binh Exhibition &Convention Center) trong ba ngày từ ngày 10 (thứ năm) đến ngày 12 (thứ bảy) tháng 12. Triển lãm được Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc chủ trì và KOTRA, GBE, Interfairs, MESSE ESANG, Korea Medical Devices Industry Association, Korea Drug Research Association, Influencer Business Industry Association phối hợp tổ chức. 


 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

  • T. +82 2-6671-0741
  • E-mail. trade@gbexhibition.com
  • Copyright ⓒ K-QUARANTINE+GOODS VIETNAM 2020 All Rights Reserved