Visit > Access to Venue

본문 바로가기
Access to Venue
home > Visit > Access to Venue

Access to Venue

  • Venue Tan Binh Exhibition & Convention Center
  • Address 446 Hoang Van Thu Street, HO CHI MINH
    446 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Google Map

  • T. +82 2-6671-0741
  • E-mail. trade@gbexhibition.com
  • Copyright ⓒ K-QUARANTINE+GOODS VIETNAM 2020 All Rights Reserved