Đến dự > Xem địa điểm tổ chức

본문 바로가기
Xem địa điểm tổ chức
home > Visit > Xem địa điểm tổ chức

Xem địa điểm tổ chức

  • Địa điểm tổ chức Tan Binh Exhibition & Convention Center
  • Địa chỉ 446 Hoang Van Thu Street, HO CHI MINH
    446 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Google Map

  • T. +82 2-6671-0741
  • E-mail. trade@gbexhibition.com
  • Copyright ⓒ K-QUARANTINE+GOODS VIETNAM 2020 All Rights Reserved